Årsmøte 2015


BSK Fotballs årsmøte avholdes 4.mars på Miljøhuset kl 19

Saksliste er som følger:


1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2014
5. Årsregnskap for 2014
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas fungerende leder i hende senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2015. Vedta aktivitetsavgift
8. Valg


Her finner du saksdokumenter:

Forslag Aktivitetsavgift
Årsberetning 2014
Regnskap / budsjett (oppdatert 25/02-2015)
Balanse (oppdatert 25/02-2015) NB! Det er funnet en skrivefeil i punktet "Andre fordringer", denne er rettet 27/02-2015
Valg (oppdatert 24/02-2015)

Protokollen fra Årsmøtet 2015

Levert av IdrettenOnline