Bilgodtgjørelse i BSK Fotball

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for BSK Fotball plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Vi gjør også oppmerksom på at kjøreskjemaer som ikke er legitimerte etter skattedirektoratets krav vil føre til at godtgjørelsen blir skattepliktig. Bilgodtgjørelse skal legitimeres ved reiseregning utarbeidet av mottaker av godtgjørelsen.For å tilfredsstille krav til legitimering må reiseregning for bilgodtgjørelse inneholde følgende opplysninger:

 • Navn, adresse, personnummer, kontonummer
 • Dato
 • Formålet med reisen
  Eksempel: «Kamp mot Røa», «Frakt av utstyr fra lager til treningsfelt»
 • Totalt kjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, evt. bruk av ruteplanlegger på nett
 • Totalt antall passasjerkilometer
  Fører opp antall kilometer hver enkelt passasjer sitter på og det gis kr 0,90 per kilometer
  Eks: Anne Bø sitter på 35 km og Kari Lie sitter på 40 km som gir totalt 75 passasjerkilometer. 75 km x kr. 0,90 = kr 67,50
 • Eventuelle bompengeutlegg
  Oppgi beløpet som er betalt i bompenger
 • Reiserute inkludert årsaken til eventuelle omkjøringer
  Eks: Fotballgata – Sporten (hente utstyr) – Røa – Sporten (levere utstyr) – Fotballgata
 • Navn på eventuelle passasjerer
  Eks: Passasjerer: Anne Bø (35 km) og Kari Lie (40 km)
 • Signatur
  Alt 1: Underskrift på reiseregning
  Alt 2: Elektronisk signatur ved at man sender e-post fra sin personlige e-postadresse og ber om å få utbetalt bilgodtgjørelse i henhold til vedlagte kjøreskjema
Bilgodtgjørelsen i BSK Fotball følger statens satser.Satser 2019 (fra 1.1.2019):Inntil 10000 km: kr 3,50pr km
Passasjertillegg: kr 1,00 pr kmSkjema for utfylling av bilgodtgjørelse finner du som vedlegg her

Levert av IdrettenOnline