Lagkasser

Lagkasser defineres som penger samlet inn, opptjent på dugnad eller lignende som lagets disponerer gjennom sin lagleder/trener. Pengene velger laget selv hvordan de ønsker å disponere, men det er bilagsplikt for all bruk av disse midlene.Vedlagt finner dere informasjon om hvordan bruken av disse midlene rent praktisk foregår. Styrets økonomiansvarlig har oversikt og kan sende info til lagleder vedrørende saldo på deres lagkasse.
BSK Fotball gjør oppmerksom på at det IKKE ER TILLATT for lagledere/trenere/andre ressurspersoner på laget å samle inn penger og ha de stående på egne kontoer i eget navn. Alle innsamlede midler skal stå på en av kontoene til BSK Fotball.Fotballgruppa er klar over at det både i vår og i andre klubber har eksistert og eksisterer slike kontoer ettersom mange ikke er/har vært klar over at dette ikke er tillatt.
Dersom du som lagleder/trener har en slik konto ber vi om at du så snart som mulig overfører disse pengene til BSK fotballs konto: 7064.05.09609. MERK betalingen med LAGKASSE J/G XX (årgang).
Styrets økonomiansvarlig vil da registrere disse pengene på deres lag og lagkassen vil i prinsipp fungere på samme måte som tidligere.Laget ved lagleder/trener velger fortsatt hva de ønsker å bruke pengene på, men slipper å sitte med ansvaret for oppbevaring av pengene, betaling av fakturaer, arkivering av bilag etc. I tillegg vil bytte av lagleder/ansvarlig for lagkassen gjøres uten bytte av bankkonto etc. og ikke minst, og kanskje viktigst, vi følger loven!Se ellers vedlagte info for innsamling til og bruk av lagkassene

Levert av IdrettenOnline