Norway Cup dugnad

BSK arrangerer årlig verdens største fotballturnering, Norway Cup, i uke 31. I 2012 hadde turneringen 40 års jubileum!Dette er et fantastisk flott arrangement og utgjør klubbens hovedinntekt.Dugnadsinnsatsen til spillere og foreldre i Norway Cup utgjør også en av Fotballgruppa største inntektsposter.Det er forventet at alle spillerne fra BSK Fotball som spiller i Norway Cup jobber minimum 4 skift. Yngre og eldre spillere som ikke spiller i Norway Cup oppfordres også til å jobbe så mange skift som mulig under Norway Cup ettersom dette vil øke fotballgruppas inntekter og bidra til sportslig aktivitet gjennom hele året. I tillegg oppfordrer vi så mange foreldrene som mulig til å jobbe i Norway Cup.Å jobbe i Norway Cup er en sosial og morsom opplevelse, og en fin anledning til å bli kjent med det store maskineriet som avvikler verdens største fotballturnering. De fleste foreldre har ikke anledning til å ta seg fri fra jobb for å ta dagskift i Norway Cup og for dem finnes det flere muligheter til å ta kveldsskift eller jobbe skift i helgen.Barnas dugnadsinnsats premieres med gavekort per skift, hvis man jobber 5 skift eller mer økes honoraret. Dersom foreldrene tar 3 eller flere skift i Norway Cup premieres innsatsen med årets mannskapsgave.I tillegg vil innsatsen komme både fotballgruppa og hvert enkelt lag til gode. Foreldrenes dugnadsinnsats går direkte tilbake til hvert enkelt lag. 70 kroner per time foreldrene jobber i Norway Cup går direkte til det eller de lagene du ønsker at innsatsen din skal gå til.Barnas dugnadsinntekt tilfaller fotballgruppa. Denne dugnadsinntekten benyttes til drift av fotballgruppa for å kunne dekke utgifter som påmeldingsgebyrer til serie spill og cuper, baneleie, tilknytte og utdanne dommere, innkjøp av materiell og utstyr, reiseutgifter og utgiftsdekning til trenere og lagledere rundt lagene.For mer info om dugnadsjobbing under Norway Cup, ta kontakt med mannskapssjef Kai Frydenlund-Holm 90937065 / kai.frydenlund-holm@dnbnor.no.Det er i samarbeid med mannskapsavdelingen i Norway Cup laget noen retningslinjer for fri fra skift grunnet kamp under NC. Retningslinjene finner i dette vedlegget
Levert av IdrettenOnline