ÅRSMØTEFOTBALLGRUPPA
1. MARS 2012
KL. 19.00
Sted: Miljøhuset

Dagsorden:
1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

4. Årsberetning for 2011 (trykk på lenken)

5. Årsregnskap for 2011 (trykk på lenken)

6. Innkomne forslag. (trykk på lenken)
Forslag skal være gruppas fungerende leder i hendesenest 14 dager før årsmøtet

7. Budsjett for 2012. Vedta aktivitetsavgift (trykk på lenken)


8. Valg


Velkommen!
Jo Evensen
Leder styret fotballgruppa BSK


Protokoll fra årsmøtet finner du her


Levert av IdrettenOnline