Årsmøte 2013

ÅRSMØTE FOTBALLGRUPPA
6. MARS 2013 KL. 19.00
Sted: Miljøhuset

Dagsorden:
1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

4. Årsberetning for 2012 (trykk på lenken)

5. Årsregnskap for 2012 (trykk på lenken)Balanse 31.12.2012


6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas fungerende leder i hendesenest 14 dager før årsmøtet

7. Budsjett for 2013. (trykk på lenken)
Vedta aktivitetsavgift

8. Valg (trykk på lenken)


Velkommen!
Jo Evensen
Leder styret fotballgruppa BSK


Protokoll fra årsmøtet 2013 finner du her


Levert av IdrettenOnline