Årsmøte 2014

Innkalling til

ÅRSMØTE FOTBALLGRUPPA

6. MARS 2014
KL. 19.00

Sted: Miljøhuset

Dagsorden:

1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

4. Årsberetning for 2013 (trykk på lenken)

5. Årsregnskap for 2013 (trykk på lenken)

6. Innkomne forslag.

Forslag skal være gruppas fungerende leder i hende senest 14 dager før årsmøtet

7. Budsjett for 2014. Vedta aktivitetsavgift (trykk på lenken)

8. Valg (trykk på lenken)


Velkommen!

Jo Evensen

Leder styret fotballgruppa BSK


Protokoll fra årsmøtet 2014 finner du her

Levert av IdrettenOnline