BSK administrasjonen fotball

Fotball@bsknc.no bemannes i utgangspunktet fra kl 09.00-15.00 mandag til fredag. Ulrik Rød har hovedansvaret for å følge opp denne mailen og tar henvendelser videre med riktig personer der det er behov.

Kommunikasjon mellom administrasjonen og lagene foregår i all hovedsak via hovedlagleder. Det er hovedlagleders ansvar å videreformidle evt beskjeder eller annet til/fra lagets trenere/lagledere, spillere og foresatte.

Vi ønsker å oppdatere hjemmesiden med informasjon slik at dere kan finne det dere skulle trenge der. Alle spørsmål dere ikke skulle finne svar på der skal rettes til fotball@bsknc.no.


Hvem jobber med fotball i administrasjonen i BSK?

Sportslig leder for hele klubben: Tord Bakke Arvesen, tord@bsknc.no

Administrativt fotball: Ulrik Rød, ulrik@bsknc.no

 Jens Naas-Bibow er styreleder i BSK Fotball og ønsker du å komme i kontakt med styret sender du en epost til jens.bibow@gmail.com.

 


Kontakt oss

Adresse:
Bækkelagets SK
Postboks 44 - Bekkelagshøgda, Postboks 44 - Bekkelagshøgda, 1109 Oslo

Telefon:
22660200

Mobil:

Arbeid:

E-post:

Levert av IdrettenOnline