Bli medlem i en av landets mest attraktive idrettsklubber!

Bækkelagets Sportsklub er et fleridrettslag fra Bekkelaget i Oslo som ble grunnlagt i 1909 og vi har ca 2750 medlemmer.

Vår rolle i lokalsamfunnet er å aktivisere mennesker fra barndom til alderdom. BSK har et bredt tilbud av idretter til utøvere i alle aldre, og har også en aktivitetsskole (skolefritidsordning) for elever i vårt nærområde. I BSK kan du drive idrett innen fotball, friidrett, håndball,

innebandy, orientering, ski og turn.


I tillegg til breddeidretten har vi eliteutøvere i en rekke idretter og vi har blant annet Oslos eneste herrelag i eliteserien i håndball - Grundigligaen.

BSK er opptatt av å ha flest barn og unge i aktivitet lengst mulig og la dem prøve ut flere idretter. Forskning viser at allsidighet fører til at barna er aktive lengre, og vi har derfor en felles rimelig aktivitetsavgift for alle medlemmer til og med 12 år.


Dette betyr at barn og unge kan drive aktivitet i flere idretter til en og samme pris. Fellesavgiften gjelder for gruppene fotball, friidrett, innebandy, håndball og ski. Orientering har egen rimeligere aktivitetsavgift som ikke kan overstige felles aktivitetsavgift.


Pris for felles aktivitetsavgift finner du her.

Les mere om BSK og vårt tilbud her.KONTINGENT 2018

Familemedlemskap kr. 650,- Voksne (over 20 år) kr. 450,- (fra det året du fyller 21) Junior (under 20 år) kr. 300,- Honør over 67 kr. 200,-

Kontingenten betales i mars og gjelder for kalenderåret. Det kan søkes om redusert kontigent på kr 100 hvis man er student eller er  i militæret.

Passivt medlemskap tom 30 år: kr. 100,-

 

Innmelding skjer via NIFs sine sider Min Idrett


Hvis du har problemer med innmeldingen vennligst ta kontakt med Vibeke Weiby på Vibeke@bsknc.no

Gå inn som ny bruker og fyll inn skjema. Systemet vil kontrolere om du finnes fra før, og kan foreslå eksisterende profil. Velg en eksisterende om det finnes, eller lag en ny. Sjekk at all info er korrekt. Du vil nå ha en profil i Min Idrett.


Som innlogget går du på meny 'Medlemskap' for å melde deg inn i Bækkelagets Sportsklub.
Utdrag fra BSKs lover:


§ 5 Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen året forut og betales forskuddsvis. Forfallsdato er 31. mars. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av hovedstyret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem av klubben, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Hovedstyret har anledning til å redusere eller frafalle kontingent ved arbeidsløshet, sykdom, militærtjeneste eller når andre rimelige grunner foreligger.

Æresmedlemskap og 50 års medlemskap gir fri kontingent.


NORWAY CUP

Vi er kjent for å arrangere verdens største fotballturnering, Norway Cup. Dette er klubbens viktigste arrangement og rundt 1600 av våre medlemmer bidrar som frivillige på det som er verdens kuleste dugnadsjobb.

For hvert skift våre medlemmer tar på Norway Cup, gir klubben penger tilbake til gruppene. Så jo flere skift hver gruppe tar, jo mere penger får de tilbake.

Hvis du jobber mer enn 3 skift i Norway Cup vil du også få en mannskapsgave. Pengene som foreldrene jobber for, går til foreldreutvalgene i de forskjellige gruppene.

Finn ut mere om Norway Cup på: www.norwaycup.no


Levert av IdrettenOnline