Skade

Ved skade ring skadetelefonen: 987 02 033.

Idrettens skadetelefon er åpent alle dager fra 0900 - 2100.

Meld skaden din her: https://www.idrettshelse.no/ar...

https://www.fotball.no/kretser/oslo/om-kretsen/artikler/2017/idrettens-legevakt--viktig-nyhet-for-alle-fotballspillere-i-oslo-fotballkrets/


Om skadetelefonen:

  • er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
  • sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
  • gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
  • gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
  • betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister.
  • bestiller utredning og behandling. Om skadebehandlingen dekkes bestemmes av Forsikringsselskapet og beror på en individuell vurdering i den enkelte skadesak basert på forsikringsvilkårene.
  • følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.


Skadeforebygging fifa11+ programmet:

http://skadefri.no/idretter/fo...


Levert av IdrettenOnline