Påmelding Cuper

BSK Fotball dekker inntil 3 påmeldingsavgifter per påmeldte lag i serien. Det vil si at dersom dere har 2 lag med i seriespillet vil dere få dekket totalt 6 påmeldingsavgifter fra klubb. Om dere ønsker å melde på 3 lag i en cup og 1 lag i en annen cup, eksempelvis ut fra hvor mange spillere som har anledning til å være med, er det helt OK. Lag som ønsker å delta i flere cuper, men som har brukt opp sin kvote velger som regel å bruke av sin lagkasse.

Betaling av cuper, enten som dekkes av klubb eller av lagkasse foregår på samme måte: Lagleder/trener melder på lag til cup. Faktura (evt. mail som mottas fra arrangør med betalingsinfo) sendes styrets økonomiansvarlig og vi betaler cupen direkte. Dette gjelder også dersom cupen innebærer betaling for overnatting, deltakerkort etc. og kostnaden med dette skal dekkes av lagkassen (inkludert innsamlede egenandeler)

Merk at BSK Fotball driver etter Norges Idrettsforbunds og NFFs bestemmelser om barneidrett og støtter ikke deltakelse på turneringer som strider mot dette
Levert av IdrettenOnline